Generalsponsor for Haugesund Idrettslag

I forbindelse med høstens utdeling var Haugesund IL Friidrett så heldige å motta kr. 50.000,- fra Haugesund Sparebank sitt gavefond. Vi er både glade og svært takknemlige over tildelingen av midlene, som er øremerket innendørs-NM i februar 2019.

Haugesund Sparebank er en god og trofast støttespiller for Haugesund IL, og det gode samarbeidet går helt tilbake til 80-tallet. Banken er en svært viktig bidragsyter, og har støttet Haugesund IL både i opp- og nedgangstider.

Haugesund IL ønsker å rette en stor takk til banken for den generøsiteten banken viser – ikke  bare for vår klubb, men for mange av distriktets lag og organisasjoner.

Hovedsponsor for innendørs NM i friidrett 2019

Øvrige samarbeidspartnere